Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015

(LuatVietnam) Ngày 03/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 751/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015. Trong đó, định hướng phát triển là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân tăng 7-8%/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới bình quân giảm 2-3%/năm. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng…, tháo gỡ các khó khăn thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển.

Một vấn đề nữa đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 là khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế đi đôi với tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước để làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động.

Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan nói trên tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan (cơ quan nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi Chính phủ, cộng đồng dân cư, nhất là các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các chuyên gia trong và ngoài nước…) về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 nhằm tạo sự đồng thuận cao, là cơ sở để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

 

  • LuậtViệtnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục