Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam(LuatVietnam) Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”.

Mục tiêu Nhiệm vụ nhằm xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hóa, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí quốc gia Việt Nam.

Nhiệm vụ gồm các nội dung sau: Xây dựng bộ Địa chí quốc gia về các lĩnh vực; Xây dựng cơ sở dữ liệu ở dạng sách in và sách số hóa đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin tri thức cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; Xây dựng bộ Atlas Địa chí quốc gia; Nghiên cứu, đề xuất bộ quy chuẩn xây dựng Địa chí; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức địa chí cho cán bộ…

Thời gian thực hiện Nhiệm vụ từ năm 2018-2022. Nguồn kinh phí từ Sự nghiệp khoa học Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Để tìm hiểu thêm về quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:


Quyết định 2079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia "Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam"

LuatVietnam
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Ngày 18/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN về việc tổ tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.