Nhiều xã được tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND từ 01/7/2020

Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân (UBND) xã quy định tại Điều 34 Luật Tổ chức chính quyền được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch; Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch.

Như vậy, so với việc chỉ có 01 Phó Chủ tịch như trước đây, bắt đầu từ 01/7/2020, nhiều xã loại II đã được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch nữa và sẽ có không quá 02 Phó Chủ tịch.

Từ 01/7/2020, nhiều UBND xã được tăng số lượng Phó Chủ tịch
Từ 01/7/2020, nhiều UBND xã được tăng số lượng Phó Chủ tịch (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Luật này cũng sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Hội đồng nhân dân tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Được bầu tối đa 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu so với hiện nay (Hiện nay 02 thành phố này được bầu 105 đại biểu Hội đồng nhân dân);

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Giảm 10 đại biểu so với hiện nay. Với các tỉnh miền núi, vùng cao được bầu tối đa 75 (hiện nay là không quá 85 đại biểu); Với các tỉnh còn lại được bầu không quá 85 đại biểu (hiện nay không quá 95 đại biểu)

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục