Tăng giảm font chữ:

VTV có thêm Trung tâm truyền hình tại TP. Nha Trang

(LuatVietnam) Ngày 04/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Về cơ cấu tổ chức, VTV có 31 đơn vị; trong đó có 1 số đơn vị mới như: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Nha Trang; Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình (trước đây là Trung tâm Tin học và Đo lường). Như vậy, theo quy định mới, VTV có 05 Trung tâm Truyền hình tại 05 tỉnh, thành phố, gồm: TP. Hồ Chí Minh; TP. Huế; TP. Đà Nẵng; TP. Nha Trang và TP. Cần Thơ. Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên đã không còn trong cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam như quy định trước đây.

VTV sắp có thêm Trung tâm truyền hình tại TP. Nha Trang 

VTV được quy định là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài truyền hình quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại báo chí, truyền thông đa phương tiện.

VTV được lãnh đạo bởi Tổng Giám đốc và không quá 04 Phó Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của VTV.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/01/2018.

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!