Tăng giảm font chữ:

VPĐD của tổ chức kinh doanh CK nước ngoài tại Việt Nam không được kinh doanh CK

Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổ chức kinh tế của Việt Nam nhưng không được hoạt động kinh doanh.

Đây là quy định tại Quyết định số 83/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Cũng theo Quyết định này, nhân viên của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài không được đại diện cho thương nhân hoặc các tổ chức kinh tế khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam; làm việc cho thương nhân, các tổ chức kinh tế khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, thanh tra, giám sát hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài.

Giấy phép cấp cho Văn phòng đại diện các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài ở Việt Nam có thời hạn 5 năm. Trước khi hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép, tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có thể xin gia hạn hoạt động cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

 

(Nguyễn Hoàng - VietNam Economy)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore