Vốn điều lệ trên 01 tỷ được tự in hóa đơn

(LuatVietnam) Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Theo đó, điểm a và b khoản 1 Điều 6 Thông tư 153 được sửa đổi theo hướng mở rộng các đối tượng được tạo hóa đơn tự in. Cụ thể, một trong những đối tượng được tạo hóa đơn tự in là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 01 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, thay vì quy định trong Thông tư 153 giới hạn mức vốn điều lệ là 05 tỷ đồng trở lên mới được in hóa đơn.
 
Cũng theo Thông tư này, tổ chức kinh doanh được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ khi đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.
 
Bên cạnh đó, tổ chức kinh doanh phải đảm bảo không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm dưới 50 triệu đồng (quy định trước đây là 20 triệu đồng) trong vòng 01 năm liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.
 
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục