Tăng giảm font chữ:

Không bố trí đứng lớp giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Là nội dung trong Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 11/03/2019.
vi phạm đạo đức nhà giáo
Tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo cần sớm được khắc phục (Ảnh minh họa)

Tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục....

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các cấp, các ngành liên quan cần:

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, cần tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD có hiêu lực từ ngày 11/03/2019.

Ngọc Thúy
Chia sẻ: