Vay nước ngoài trên 10 triệu USD phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

(LuatVietnam)  Ngày 15/09/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; trong đó quy định khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh bao gồm: Khoản vay nước ngoài trung và dài hạn; khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm; khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên (trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên).

Thông tư cũng chỉ rõ, Vụ Quản lý ngoại hối (thuộc NHNN) sẽ thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay trên 10 triệu USD và các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay đến 10 triệu USD.

Thông tư này cũng nhấn mạnh, trường hợp kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong phạm vi 10 ngày so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận trước đó, Bên đi vay không phải đăng ký khoản vay nước ngoài với NHNN. Ngoài trường hợp này, thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay nước ngoài được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của NHNN, Bên đi vay phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014; bãi bỏ Điều 1 Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011.

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục