Vẫn xử lý kỷ luật với công chức đã chuyển công tác, nghỉ hưu

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 24/10/2018.

Theo Chương trình này, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật, nghị quyết liên quan, cần chú trọng đến các quy định sau:

- Xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức, ngay cả khi  đã chuyển công tác và nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật;

- Thẩm quyền, trách nhiệm của  người đứng đầu trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ;

Vẫn xử lý kỷ luật với công chức đã chuyển công tác, nghỉ hưu

Vẫn xử lý kỷ luật với công chức đã nghỉ hưu, chuyển công tác (Ảnh minh họa)

- Chuẩn hóa đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ, công chức;

- Xác định vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiến tới bỏ chế độ “công chức suốt đời”;

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm nhất là đối với những ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững;

- Các nội dung về thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, khắc phục tình trạng chia tỷ lệ, cào bằng.

Xem thêm:

Sắp ban hành 5 Nghị định mới về cán bộ, công chức

Từ 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

Tổng hợp điểm mới của Nghị quyết 26 về công tác cán bộ

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).