Tập hợp 91 văn bản đã ban hành liên quan đến dịch Corona

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona gây ra là bệnh thuộc nhóm đặc biệt nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao. Dưới đây là danh sách các văn bản liên quan đến vấn đề này.

Tính đến thời điểm 19/02/2020:

STT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

1

Công điện 121/CĐ-TTg phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

23/01/2020

Thủ tướng Chính phủ

2

Chỉ thị 05/CT-TTg phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

28/01/2020

Thủ tướng Chính phủ

3

Quyết định 170/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

30/01/2020

Thủ tướng Chính phủ

4

Chỉ thị 06/CT-TTg tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

31/01/2020

Thủ tướng Chính phủ

5

Quyết định 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

01/02/2020

Thủ tướng Chính phủ

6

Công điện 156/CĐ-TTg tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

02/02/2020

Thủ tướng Chính phủ

7

Công văn 164/TTg-KGVX tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra

03/02/2020

Thủ tướng Chính phủ

8

Công văn 79-CV/TW phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra

29/01/2020

Ban Bí thư Trung ương Đảng

9

Quyết định 125/QĐ-BYT hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

16/01/2020

Bộ Y tế

10

Quyết định 156/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona

20/01/2020

Bộ Y tế

11

Quyết định 181/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

21/01/2020

Bộ Y tế

12

Chỉ thị 03/CT-BYT tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

22/01/2020

Bộ Y tế

13

Quyết định 219/QĐ-BYT bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

29/01/2020

Bộ Y tế

14

Công văn 364/BYT-DP hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với  trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch

29/01/2020

Bộ Y tế

15

Quyết định 225/QĐ-BYT thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

30/01/2020

Bộ Y tế

16

Công văn 372/BYT-DP tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

30/01/2020

Bộ Y tế

17

Quyết định 237/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

31/01/2020

Bộ Y tế

18

Công văn 380/BYT-TT-KT tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

31/01/2020

Bộ Y tế

19

Công văn 390/BYT-TB-CT đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV

31/01/2020

Bộ Y tế

20

Công văn 393/BYT-KCB gửi thông tin bệnh viện và số đường dây nóng điều trị người bệnh nghi nCoV

01/02/2020

Bộ Y tế

21

Công văn 398/BYT-KHTC bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch nCoV tại địa phương

01/02/2020

Bộ Y tế

22

Công văn 401/BYT-DP tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

01/02/2020

Bộ Y tế

23

Công văn 335/LĐTBXH-VP phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

28/01/2020

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

24

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

02/02/2020

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

25

Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

28/01/2020

Bộ Tài chính

26

Công điện 389/CÐ-BVHTTDL phòng, chống dịch bệnh viêm đường hố hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

29/01/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27

Công văn 391/BVHTTDL-VHCS phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích

31/01/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

Công điện 393/CÐ-BVHTTDL phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích

31/01/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29

Công văn 260/BGDĐT-GDTC hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học

31/01/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

30

Chỉ thị 5/CT-BTTTT thực hiện công tác, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

02/02/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông

31

Chỉ thị 01/CT-BXD tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV)

03/02/2020

Bộ Xây dựng

32

Công văn 280/BHXH-CSYT phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona

31/01/2020

BHXH Việt Nam

33

Công văn 149/TCQLTT-CNV tăng cường phòng chống dịch nCoV

31/01/2020

Tổng cục Quản lý thị trường

34

Công văn 156/TCQLTT-CNV triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra

01/02/2020

Tổng cục Quản lý thị trường

35

Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện

24/01/2020

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

36

Công văn 104/KCB-NV bảo đảm trang bị trang thiết bị_Thuốc_Vật tư tiêu hao cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

01/02/2020

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

37

Công văn 862/QLD-KD đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra

31/01/2020

Cục Quản lý Dược

38

Công văn 300/SGDĐT-CTTT tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra

30/01/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

39

Thông báo 42/TB-TCT tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Corona

01/02/2020

Tổng cục Thuế

40

Chỉ thị 01/CT-UBND tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn TP.Hà Nội

02/02/2020

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội

41

Kế hoạch 23/KH-UBND phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)


31/01/2020

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội

42

Công văn 344/UBND-KGVX cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra

02/02/2020

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội

43

Công văn 343/UBND-KGVX phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội năm 2020

01/02/2020

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội


* Do danh sách dài, Độc giả vui lòng tải về để theo dõi toàn bộ các văn bản liên quan đến corona.
https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/19/LuatVietnam-van-ban-lien-quan-den-virut-nCoV_1902142924.doc

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục