Thời gian ban hành văn bản hướng dẫn Luật thông qua tháng 11/2020

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2197/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

 

STT

Luật & Ngày hiệu lực

Tên văn bản hướng dẫn

Thời hạn ban hành hoặc trình ban hành

Ghi chú

1

Luật Cư trú 2020

(01/7/2021)

1. Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú 

Tháng 05/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

2. Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú

Tháng 05/2021

 

3. Thông tư biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Tháng 05/2021

 

4. Thông tư về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác làm việc trong Quân đội nhân dân

Tháng 05/2021

 

2

Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

(01/7/2021)

5. Nghị định hướng dẫn việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Tháng 05/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

6. Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Tháng 05/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

7. Thông tư hướng dẫn việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân

Tháng 05/2021

 

8. Thông tư về công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân

Tháng 05/2021

 

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 

(01/7/2021)

9. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Tháng 06/2021

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

10. Thông tư hướng dẫn xét nghiệm HIV/AIDS

Tháng 06/2021

 

4

Luật Biên Phòng Việt Nam 2020

(01/01/2022)

11. Nghị định hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam

Tháng 09/2021

 

12. Nghị định quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng

Tháng 09/2021

 

13. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng

Tháng 11/2021

 

14. Thông tư quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng

Tháng 11/2021

 

5

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020
 
(01/01/2022)

15. Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tháng 09/2021

 

16. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Tháng 09/2021

 

17. Thông tư quy định về chuẩn bị nguồn lao động, điều kiện hợp đồng và mẫu văn hợp đồng, văn bản đăng ký, giáo dục định hướng

Tháng 10/2021

 

18. Thông tư quy định về chế độ cập nhật trên cơ sở dữ liệu

Tháng 10/2021

 

6

Luật Bảo vệ môi trường 2020

(01/01/2022)

19. Nghị định hướng dẫn một số điều Luật Bảo vệ môi trường

Tháng 09/2021

 

20. Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Tháng 09/2021

 

21. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Tháng 10/2021

 

22. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Tháng 10/2021

 

23. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu

Tháng 10/2021

 

24. Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương

Tháng 10/2021

 

25. Thông tư quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Tháng 11/2021

 

26. Thông tư quy định mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm

Tháng 11/2021

 

27. Thông tư quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định tại Điều 86

Tháng 10/2021

 

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.