Tổng hợp 29 văn bản hướng dẫn Luật Kế toán [Cập nhật]

Đến nay, Luật Kế toán 2015 đã có tới 29 Nghị định, Thông tư hướng dẫn áp dụng. Bài viết tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán cùng với hiệu lực giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, theo dõi.

Dưới đây là bảng tổng hợp các văn bản bản hướng dẫn Luật Kế toán:

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Kế toán
Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Kế toán (Ảnh minh họa)

STT

Văn bản

Ngày có hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

1

Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

2

Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

3

 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

4

Thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

01/01/2018

Còn hiệu lực

5

 Thông tư 91/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

15/10/2017

Hết hiệu lực một phần

6

Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/5/2018

Hết hiệu lực một phần

7

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

21/3/2016

Còn hiệu lực

8

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/7/2017

Còn hiệu lực

9

Thông tư 271/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

01/7/2017

Hết hiệu lực một phần

10

Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

01/7/2017

Hết hiệu lực một phần

11

Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước

01/01/2018

Còn hiệu lực

12

Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

12/6/2017

Hết hiệu lực

13

Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

12/9/2017

Hết hiệu lực một phần

14

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

24/11/2017

Còn hiệu lực

15

Quyết định 286/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

07/3/2018

Còn hiệu lực

16

Quyết định 286/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

07/3/2018

Còn hiệu lực

17

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

24/11/2017

Còn hiệu lực

18

Thông tư 91/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

15/10/2017

Hết hiệu lực một phần

19

Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

12/9/2017

Hết hiệu lực một phần

20

Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC

12/6/2017

Hết hiệu lực một phần

21

Thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

01/01/2018

Còn hiệu lực

22

Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước

01/01/2018

Còn hiệu lực

23

Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

24

Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

25

Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

26

Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

27

Thông tư 271/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

28

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2017

Còn hiệu lực

29

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

21/3/2016

Còn hiệu lực

* Bảng này sẽ tiếp tục được cập nhật

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 19006192 để được giải đáp.
Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Ngày 01/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027.