Ưu tiên giáo viên sắp nghỉ hưu bổ sung tiêu chuẩn chức danh

Để triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 971.

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bốn Thông tư về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

uu tien giao vien sap nghi huu bo sung tieu chuan chuc danh
Ưu tiên giáo viên sắp nghỉ hưu bổ sung tiêu chuẩn chức danh
(Ảnh minh họa)

Theo đó, để hướng dẫn cụ thể các nội dung của bốn Thông tư này, tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

- Đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu. Trong đó, ưu tiên bố trí những giáo viên còn ít năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tham gia trước.

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp có giá trị thay thế trong trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thay đổi chức danh nghề nghiệp ở cùng hạng (giáo viên ở cấp học này chuyển sang cấp học khác cùng hạng chức danh nghề nghiệp).

- Giáo viên mầm non, phổ thông công lập đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng cao hơn hạng hiện giữ thì được sử dụng trong việc thăng hạng sau này và bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng hiện giữ (nếu còn thiếu) để được bổ nhiệm vào hạng tương ứng.

- Các địa phương báo cáo về phương án triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương cho giáo viên các cấp trước ngày 30/6/2021 và kết quả xếp lương giáo viên trước ngày 31/12/2021…

Công văn này được ban hành ngày 12/3/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục