Tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung, dài hạn của tổ chức tín dụng

(LuatVietnam) Ngày 10/8/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài  hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Theo Thông tư này, nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của tổ chức tín dụng bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn gửi còn lại đến 12 tháng của tổ chức (kể cả tổ chức tín dụng khác), cá nhân; tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có thời hạn gửi còn lại đến 12 tháng của cá nhân; nguồn vốn huy động dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá có thời hạn thanh toán còn lại đến 12 tháng và khoản vay từ tổ chức tín dụng khác có thời hạn vay còn lại đến 12 tháng, trừ các khoản vay trên thị trường liên ngân hàng. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của tổ chức tín dụng như sau: ngân hàng thương mại là 30%, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là 30%, quỹ tín dụng nhân dân trung ương là 20% và được tính theo công thức [(A-B)/C] x 100%, trong đó A là tổng dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn, B là tổng nguồn vốn trung hạn và dài hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn sau khi trừ đi các khoản phải trừ, C là tổng nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của tổ chức tín dụng tại Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

  

  • LuậtViệtnam
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: tối đa 100 ngàn đồng/người năm

Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: tối đa 100 ngàn đồng/người năm

Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: tối đa 100 ngàn đồng/người năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Mục tiêu của chính sách này là hỗ trợ đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng tiền hoặc hiện vật, cụ thể:

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Ngày 06/08/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định..

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 ban hành định mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng trong năm 2010 như sau: Đối với các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là 300 triệu đồng/xã/năm; dự án cơ sở hạ tầng là 1.000 triệu đồng/xã/năm; dự án đào tạo cán bộ xã, cộng đồng là 60 triệu đồng/xã/năm.

Cơ chế vay vốn tín dụng Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Cơ chế vay vốn tín dụng Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Cơ chế vay vốn tín dụng Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính về cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, đối tượng được vay vốn là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu đầu tư các dự án sau: dự án kiên cố hóa kênh mương loại II, loại III do địa phương quản lý và các dự án đầu tư xây dựng gia cố bờ bao, cống bọng (đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long); dự án phát triển đường giao thông nông thôn; dự án phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản;..