Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp Nhà nước từ 2021

Nội dung đáng chú ý này đã được Quốc hội thông qua tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong khi hiện nay, khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa đây là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp Nhà nước từ 2021
Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp Nhà nước từ 2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước được quy định gồm:

- Được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Công ty TNHH 01 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước, của tổng công ty Nhà nước; công ty TNHH 01 thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ…

Luật này được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục