Tăng giảm font chữ:

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2020

Ngày 29/5/2020, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo số 2778/TB-KBNN công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong tháng 6 này.


Tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2020
Tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2020 (Ảnh minh họa)


Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 6/2020 sẽ thống nhất áp dụng trên phạm vi cả nước như sau:

- Mỹ: 1 USD = 23.256 đồng;

- Châu Âu: 1 EUR = 25.840 đồng;

- Anh: 1 GBP = 28.711 đồng;

- Pháp: 1 FRF = 3.130 đồng;

- Đức: 1 DEM = 10.476 đồng;

- Úc: 1 AUD = 15.401 đồng;

- Singapore: 1 SGD = 16.377 đồng;

- Nhật Bản: 1 JPY = 216 đồng;

- Hàn Quốc: 1 KRW = 19 đồng;

- Trung Quốc: 1 CNY = 3.257 đồng;

- Đài Loan: 1 TWD = 775 đồng;

- Triều Tiên: 1 KPW = 179 đồng...

Xem chi tiết tỷ giá hạch toán các ngoại tệ khác tại văn bản kèm theo.

Tỷ giá này được áp dụng trong trường hợp:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ;

- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ: