Tăng giảm font chữ:

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ tháng 02/2020

Ngày cuối cùng của tháng 01 vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Thông báo số 494/TB-KBNN công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong tháng 02 này.


Tỷ giá ngoại tệ tháng 02/2020
Tỷ giá ngoại tệ tháng 02/2020 (Ảnh minh họa)


Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 02/2020 sẽ thống nhất áp dụng trên phạm vi cả nước như sau:

- Mỹ: 1 USD = 23.165 đồng;

- Châu Âu: 1 EUR = 25.456 đồng;

- Anh: 1 GBP = 30.480 đồng;

- Pháp: 1 FRF = 3.118 đồng;

- Đức: 1 DEM = 10.435 đồng;

- Úc: 1 AUD = 15.547 đồng;

- Singapore: 1 SGD = 17.033 đồng;

- Nhật Bản: 1 JPY = 212 đồng;

- Hàn Quốc: 1 KRW = 20 đồng;

- Trung Quốc: 1 CNY = 3.338 đồng;

- Đài Loan: 1 TWD = 766 đồng;

- Triều Tiên: 1 KPW = 178 đồng...

Tỷ giá này được áp dụng trong trường hợp:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ;

- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Thông báo được ban hành ngày 31/01/2020.


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ: