Tăng giảm cỡ chữ:

Tuyển quá biên chế công chức, lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí

Trong điều khoản thi hành của Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức có nhiều điểm nổi bật, đáng chú ý.

 

Tuyển quá biên chế công chức, lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí
Tuyển quá biên chế công chức, lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí (Ảnh minh họa)
 

Cụ thể, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này bị xem xét:

- Xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

- Đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm;

- Phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức.

Nghị định này cũng quy định rõ chậm nhất đến hết ngày 31/10/2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

Nghị định có hiệu lực từ 20/7/2020.

>> Vị trí việc làm là gì? Xác định vị trí việc làm thế nào?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: cán bộ công chức