Tư nhân được mua đến 5,01% cổ phần của Petrolimex

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Theo đó, hình thức cổ phần hóa là giữ nguyên phần vốn góp nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Petrolimex là 10.700 tỷ đồng, tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 1,07 tỷ cổ phần, trong đó, Nhà nước nắm giữ 94,99%, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động chiếm 1,98%, bán cho tổ chức công đoàn chiếm 0,47% và bán đấu giá công khai 2,56%.
 
Cũng theo Quyết định này, số lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 16.502 người, số lao động chuyển sang công ty cổ phần 15.995 người. Như vậy sẽ có đến 505 lao động dôi dư được hưởng chế độ chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP.
 
Ngành nghề kinh doanh chính của Petrolimex sau khi cổ phần hóa vẫn là trực tiếp kinh doanh hoặc thông qua đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty đang kinh doanh và các ngành, nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
 
Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó: Công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Tổng công ty Xây lắp, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu; 42 công ty con tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Singapore…
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục