Từ ngày 10/02, sinh viên học kém sẽ bị cảnh báo kết quả học tập

(LuatVietnam) Đây là nội dung nổi bật của Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007.
Theo đó, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình, chế độ cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên sẽ được thực hiện theo từng kỳ học, dựa trên 03 điều kiện sau: Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba, dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa; điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.
Tùy theo đặc điểm của từng trường, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quy định áp dụng 01 hoặc 02 trong 03 điều kiện nêu trên để cảnh báo kết quả học tập của sinh viên và quy định số lần cảnh báo kết quả học tập, nhưng không vượt quá 02 lần liên tiếp.
Sau mỗi kỳ học, sinh viên có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn theo quy định của Hiệu trưởng sẽ bị buộc thôi học.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2013.
 
LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục