Tăng giảm font chữ:

Từ năm 2019, Hà Nội dừng cấp miễn phí Công báo in

Ngày 09/11/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Công văn 5501/UBND-THCB về việc sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố.
 

Hà Nội sẽ dừng cấp miễn phí Công báo in cho các xã, phường, thị trấn (Ảnh minh họa)


Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND chủ động khai thác, sử dụng thông tin Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tại địa chỉ: https://congbao.chinhphu.vn) và Công báo điện tử Thành phố Hà Nội trên Cổng thông tin điều hành UBND Thành phố (tại địa chỉ: https://thudo.gov.vn).

Kể từ năm 2019, Thành phố sẽ dừng cấp miễn phí Công báo in Thành phố cho các xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn Thành phố.

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ: