Tăng giảm font chữ:

Từ 2016 - 2020, phát hành tối đa 500 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(LuatVietnam) Ngày 27/07/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 958/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Nhằm mục tiêu tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện chương trình đầu tư cho các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục để đáp cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn trái phiếu giai đoạn 2011 - 2015 với tổng mức tối đa 225 nghìn tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức tối đa 500 nghìn tỷ đồng, trong đó dành khoảng 350 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển nợ và phần còn lại dùng để đảo nợ; giảm thiểu rủi ro về tái cấp vốn, thanh khoản, tỷ giá, đồng tiền…, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, đơn vị khác có liên quan thực hiện một số giải pháp chiến lược.
Cụ thể như: Hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách và công cụ quản lý nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; tranh thủ nguồn vốn vay ODA, chủ động huy động nguồn vay ưu đãi ở mức độ hợp lý; kiểm soát chặt chẽ vay cho cân đối ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác giám sát, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn về nợ và an ninh tài chính quốc gia; tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường trái phiếu; tăng cường quản lý nợ Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về nợ thông qua chế độ báo cáo, đánh giá về tình hình huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay và trả nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia theo định kỳ hoặc đột xuất…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • LuậtViệtnam 

 

 

Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây