Từ 19/12/2020, bãi bỏ 20 văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ 20 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Dưới đây là một số văn bản bị bãi bỏ:

- Chỉ thị số 02/2005/CT-BGD&ĐT ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 75/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

Từ 19/12/2020, bãi bỏ 20 văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục
Bãi bỏ các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục từ 19/12/2020 (Ảnh minh họa) 


- Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

- Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

- Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục...

Thông tư 41/2020 có hiệu lực kể từ 19/12/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục