Từ 15 đến 95 đại biểu được bầu vào HĐND các cấp

(LuatVietnam) Ngày 16/02/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Theo đó, căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị hành chính để dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phù hợp với mỗi địa phương, thực hiện các định hướng cơ cấu sau đây: Phấn đấu đạt tỷ lệ chung không dưới 15% đại biểu trẻ dưới 35 tuổi; khoảng 30% trở lên đại biểu là phụ nữ; không dưới 10% đại biểu là người ngoài Đảng.
 
Thủ tướng giao Thường trực HĐND chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp căn cứ dân số của từng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến ngày 31/12/2010, ấn định số lượng đại biểu HĐND cấp mình theo quy định.
 
Cụ thể, tỉnh miền xuôi và thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 triệu người trở xuống, tỉnh miền núi có từ 500.000 người trở xuống được bầu 50 đại biểu; trên 1 triệu người đối với tỉnh miền xuôi và thành phố trực thuộc Trung ương thì cứ 50.000 người được bầu thêm 01 đại biểu, trên 500.000 người đối với tỉnh miền núi thì cứ 30.000 người được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 85 đại biểu. Riêng Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có trên 3 triệu người được bầu cử không quá 95 đại biểu.
 
Phường có từ 8.000 người trở xuống, xã miền xuôi có từ 4.000 người trở xuống, xã, thị trấn miền núi và hải đảo có từ 3.000 người trở xuống được bầu 25 đại biểu; trên 8.000 người đối với phường thì cứ 4.000 người được bầu thêm 01 đại biểu, trên 4.000 người đối với xã miền xuôi thì cứ 2.000 người được bầu thêm 01 đại biểu, trên 3.000 người đối với xã, thị trấn miền núi hải đảo thì cứ 1.000 người được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu.
 
Cũng trong Quyết định này, Thủ tướng nhấn mạnh: Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp cần phải có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, không tham nhũng, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm…
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.