Từ 13/04, tăng lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD lên 3,0%/năm

(LuatVietnam) Ngày 09/04/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.
Theo đó, tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác.
 
Trong đó, phải đảm bảo lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức là 1,0%/năm và của cá nhân là 3,0%/năm (thay vì quy định trước đây chỉ cho phép gửi USD với lãi suất tối đa là 1,0%/năm và không phân biệt tiền gửi của tổ chức hay cá nhân).
 
Mức lãi suất tối đa nêu trên bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa.
 
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tổ chức tín dụng có trách nhiệm niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng USD tại các điểm huy động vốn theo quy định; nghiêm cấm tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mại huy động vốn bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2011; Thông tư số 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010 hết hiệu lực thi hành.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục