Từ 10/05, sẽ thu hồi nhà, đất công sử dụng sai quy định

(LuatVietnam) Ngày 22/03/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Theo đó, kể từ ngày 10/05/2011, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đang sử dụng nhà đất thuộc quyền sở hữu nhà nước phải thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý và trình cấp có thẩm quyền quyết định; tất cả các trường hợp không được tiếp tục cho thuê, liên doanh, liên kết mà chưa chấm dứt hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi.  
 
Đồng thời, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng tài sản sai quy định phải chịu trách nhiệm về hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Số tiền thu được từ việc cho thuê, liên doanh, liên kết phải nộp vào ngân sách nhà nước.
 
Đối với các trường hợp nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết, kinh doanh góp vốn không đúng quy định hoặc trường hợp sử dụng không đúng mục đích khác như: bỏ trống, cho mượn, bị lấn chiếm... mà chưa thu hồi để sử dụng đúng quy định thì Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định thu hồi.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất để cho thuê hoặc liên doanh, liên kết không đúng quy định phải lập phương án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; nếu không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cho thuê, liên doanh, liên kết phải chấm dứt việc cho thuê, liên doanh, liên kết.

Cũng theo Thông tư này, các khu đất đã bố trí làm nhà ở trước ngày 01/11/1992 nếu đáp ứng đủ các điều kiện như có khuôn viên độc lập hoặc có thể tách biệt khỏi khuôn viên; có lối đi riêng; không che chắn mặt tiền trụ sở cơ quan, đơn vị; không ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan xung quanh; đồng thời, cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở tại địa phương thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đề nghị UBND cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) tiếp nhận để xử lý…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/05/2011; bãi bỏ khoản 2.5 mục 2 phần II Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục