Từ 02/01, chuyển nhượng chứng khoán sẽ phải khấu trừ thuế TNCN

Ngày 02/01/2009, Bộ Tài chính đã ra Công văn số 42/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán.

Theo đó, các giao dịch chuyển nhượng liên quan đến các loại cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại HaSTC, cổ phiếu chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết đều thuộc phạm vi áp dụng của công văn này.


Đối với cổ phiếu đã niêm yết, công ty chứng khoán (CTCK) căn cứ vào giá và số lượng cổ phiếu chuyển nhượng thành công tại sở hoặc trung tâm giao dịch, tính số thuế phải khấu trừ theo thuế suất 1% trên tổng giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng của người chuyển nhượng. Thời điểm khấu trừ nộp ngân sách cũng là thời điểm CTCK thông báo giao dịch thành công.


Trường hợp người chuyển nhượng mở tài khoản tại CTCK thì CTCK giữ lại thuế khấu trừ để nộp ngân sách; nếu mở tài khoản tại ngân hàng thì CTCK thông báo cho ngân hàng giữ lại số thuế phải khấu trừ, chuyển CTCK làm thủ tục nộp ngân sách.


Đối với cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại HaSTC, CTCK thực hiện như cổ phiếu đã niêm yết. Với cổ phiếu chưa đăng ký tại HaSTC nhưng được công ty phát hành uỷ quyền cho CTCK quản lý Sổ đăng ký cổ đông thì CTCK có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế.


Đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại HaSTC và chưa uỷ quyền cho CTCK quản lý số cổ đông thì công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế.

Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc ghi thấp hơn giá trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, CTCK căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế.

Công văn này áp dụng với các giao dịch chuyển khoản chứng khoán thành công kể từ ngày 02/01/2009. 

 

. (Luật Việt Nam)

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục