Từ 01/01/2011, cấp thẻ bảo hiểm y tế không có ảnh

(LuatVietnam) Ngày 10/12/2010, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản số 5463/BHXH-CST gửi bảo hiểm các tỉnh, thành phố và các ban ngành liên quan về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, từ ngày 01/01/2011 tạm ngừng mọi hình thức cấp thẻ BHYT có ảnh (kể cả in ảnh và dán ảnh đóng dấu nổi trên thẻ BHYT cá nhân hay thẻ hộ gia đình).

Thẻ BHYT cấp trước thời điểm 31/12/2010, còn giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2011 thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ BHYT. Riêng đối với thẻ BHYT của người tham gia đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát hành từ ngày 01/01/2011 trở đi, chỉ ghi thời hạn sử dụng đến ngày 31/12 của năm cấp thẻ.

BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các địa phương cần khẩn cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng, để rà soát và kịp thời bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, dữ liệu cấp mới, gia hạn và đổi thẻ BHYT của năm 2011 theo các quy định hiện hành…
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Năm 2011 sẽ quy định cụ thể việc cấp phép thành lập cơ sở bán lẻ

Năm 2011 sẽ quy định cụ thể việc cấp phép thành lập cơ sở bán lẻ

Năm 2011 sẽ quy định cụ thể việc cấp phép thành lập cơ sở bán lẻ

Theo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/12/2010; thương nhân khi tham gia hoạt động Nhượng quyền thương mại sẽ không phải đăng ký (kể cả hoạt động Nhương quyền trong nước hay Nhượng quyền từ Việt Nam ra ngước ngoài) thay vào đó, doanh nghiệp hàng năm sẽ phải báo cáo tình hình thực hiện. Một điểm đáng chú ý khác là Nghị quyết yêu cầu đổi tên thủ tục “Cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ” thành thủ tục “Chấp thuận cấp Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ” ...

Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa là 60 ngày

Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa là 60 ngày

Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa là 60 ngày

Điều này được ghi nhận trong Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. Nghị quyết nêu rõ: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu ở các cấp bộ, tỉnh, huyện, xã; người có thẩm quyền giải quyết phải thụ lý giải quyết trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại...

Giảng viên dạy tối đa 550 giờ chuẩn/năm

Giảng viên dạy tối đa 550 giờ chuẩn/năm

Giảng viên dạy tối đa 550 giờ chuẩn/năm

Theo quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/12/2010, khung giờ chuẩn giảng dạy cho các môn đối với Giáo sư và giảng viên cao cấp là 360 giờ, Phó giáo sư và giảng viên chính là 320 giờ, Giảng viên là 280 giờ; khung giờ chuẩn giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại các trường không chuyên đối với Giáo sư và giảng viên cao cấp là 500 giờ, Phó giáo sư và giảng viên chính là 460 giờ, Giảng viên là 420 giờ. Trong cùng chuyên ngành, giảng viên có mức lương cao hơn thì có số giờ chuẩn nhiều hơn và không quá 400 giờ chuẩn, đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên không quá 550 giờ chuẩn...

Năm 2011, dành 40% thu ngân sách cho cải cách tiền lương

Năm 2011, dành 40% thu ngân sách cho cải cách tiền lương

Năm 2011, dành 40% thu ngân sách cho cải cách tiền lương

Ngày 14/12/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2010/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Theo đó, Các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc dành 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 (riêng ngành y tế là 35%); Các địa phương phải sử dụng 50% tăng thu ngân sách (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2010 so với dự toán năm 2010 được Thủ tướng giao để thực hiện chế độ cải cách tiền lương năm 2011...