Tăng giảm font chữ:

Có tới 11 trường hợp không được ngân hàng cho vay

Tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN ban hành ngày 15/11/2019, Ngân hàng Nhà nước đã quy định cụ thể giới hạn cũng như tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


trường hợp không được ngân hàng cho vay
Có tới 11 trường hợp không được ngân hàng cho vay (Ảnh minh họa)


Điều 10 Thông tư này nêu rõ: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuyệt đối phải tuân thủ những trường hợp không được cấp tín dụng theo Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung 2017.

Cụ thể, ngân hàng không được cho vay (một hình thức của cấp tín dụng) với:

- Thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương.

Các trường hợp nêu trên không áp dụng với quỹ tín dụng nhân dân và với trường hợp cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: tổ chức tín dụng

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!