Tăng giảm font chữ:

Trước 31/12/2019, hoàn thành xử lý xe công dôi dư

Theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2019, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh phải hoàn thành xử lý xe ô tô dôi dư.

Đồng thời, các cơ quan này cần thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có, cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.


Trước 31/12, hoàn thành xử lý xe công dôi dư (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Nghị định này đã mở rộng hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. Cụ thể, có 02 hình thức khoán:

- Hình thức khoán theo km thực tế:

+ Đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại: Mức khoán kinh phí sử dụng xe được xác định trên cơ sở số km từ nơi ở đến cơ quan (2 lần/ngày), số ngày làm việc thực tế trong tháng và đơn giá khoán.

+ Đi công tác: Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được xác định trên cơ sở số km thực tế của từng lần đi công tác và đơn giá khoán.

- Hình thức khoán gọn:

+ Đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại: Căn cứ khoảng cách bình quân từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại, số ngày đưa đón bình quân hàng tháng, đơn giá khoán để xác định mức khoán gọn áp dụng cho tất cả các chức danh.

+ Đi công tác: Căn cứ số km bình quân đi công tác hàng tháng theo yêu cầu công việc và đơn giá khoán.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

Xem thêm: 
Bộ trưởng được đi xe công giá đến 1,1 tỷ đồng

Hậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: xe công Nghị định 04/2019/NĐ-CP