Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế

Ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 5977/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

- Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế
Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế (Ảnh minh họa)
 

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

Về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

- Kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

>> Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và cách điền

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục