Triển khai kết nối mạng giữa các quầy thuốc trong năm 2019

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, ban hành ngày 23/08/2018 vừa qua.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu:

- Bộ Y tế khẩn trương triển khai kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc từ tháng 9/2018, trong năm 2018 hoàn thành đối với các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã, phấn đấu trong 2019 hoàn thành đối với quầy thuốc.
 

Triển khai kết nối mạng giữa các quầy thuốc trong năm 2019

Triển khai kết nối mạng giữa các quầy thuốc trong năm 2019 (Ảnh minh họa)


Đồng thời, ban hành quy định về việc kê đơn thuốc điện tử đồng bộ với việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc để bảo đảm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

- Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chỉ đạo việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn và thực hiện việc kê đơn, bán thuốc theo đơn.

Việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả quản lý cung cấp, phân phối thuốc vì lợi ích của người dân, trước hết là chấn chỉnh tình trạng mua bán, sử dụng thuốc không rõ xuất xứ, giá cả, không bảo đảm chất lượng.

LuatVietnam

Quang cao