Triển khai hỗ trợ lãi suất cho vay để sản xuất, kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2009/TT-NHNN hướng dẫn chi tiết việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh. Theo đó, trong năm 2009, các tổ chức, cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh sẽ được ngân hàng trừ 4%/năm lãi suất cho vay theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nếu đủ điều kiện theo quy định, với thủ tục hỗ trợ lãi suất đơn giản, nhưng tuân theo quy trình kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, 3/2/2009.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất-kinh doanh, có hiệu lực thi hành từ ngày ký (3/2/2009).

Thủ tục hỗ trợ lãi suất đơn giản

Tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh ở trong nước thuộc diện được hỗ trợ lãi suất.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay ngắn hạn (từ 12 tháng trở xuống) bằng đồng Việt Nam-VNĐ, kể cả các khoản vay sử dụng để làm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất-kinh doanh, như:
Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp; các lĩnh vực xã hội hoá (giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường).

Các khoản vay không được hỗ trợ lãi suất bao gồm: Các khoản cho vay trung hạn và dài hạn bằng VNĐ; các khoản cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ; các khoản cho vay ngắn hạn bằng VNĐ để mua ngoại tệ thanh toán nhập khẩu mặt hàng tiêu dùng; các khoản cho vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán; các khoản cho vay để mua, bán quyền sử dụng đất...


Khách hàng có đủ điều kiện vay gửi giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng thương mại (NHTM) nơi cho vay. Các NHTM sẽ cho vay theo cơ chế tín dụng thông thường. Đến kỳ hạn thu lãi tiền vay, các NHTM thực hiện giảm trừ số tiền lãi bằng 4%/năm tính trên số tiền và thời hạn cho vay thực tế phát sinh trong năm 2009. Sau đó, NHNN sẽ hoàn trả số tiền giảm trừ này cho NHTM trên cơ sở báo cáo định kỳ hàng quý.

Như vậy, với trần lãi suất cho vay 10,5%/năm hiện nay, lãi suất thực trả của khách hàng được hỗ trợ lãi suất tối đa sẽ ở mức 6,5%/năm. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 8 tháng đối với các khoản tín dụng được ký kết và giải ngân trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2009.

Quy trình kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt

Các NHTM sẽ thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật. Nếu phát hiện khách hàng vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, thì thu hồi số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất; trường hợp không thu hồi được, thì báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý hoặc khởi kiện việc vi phạm hợp đồng tín dụng của khách hàng vay.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc NHTM chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các trường hợp hỗ trợ lãi suất không đúng quy định. Nếu vi phạm, bị xử lý theo quy định của pháp luật và NHTM bị xem xét trong việc xếp loại hàng năm, trong việc bổ sung tăng vốn điều lệ, cấp giấy phép mở mạng lưới hoạt động của NHTM.

Trong trường hợp cần thiết, NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy định của pháp luật về hỗ trợ lãi suất.

. Theo Webiste Chính phủ

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục