Trả lời câu hỏi chính sách tài chính trong 5 ngày làm việc

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Quyết định 1106/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Quy chế Hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.
câu hỏi chính sách tài chính
Trả lời câu hỏi chính sách tài chính trong 5 ngày làm việc (Ảnh minh họa)


Theo đó, việc xử lý và trả lời câu hỏi của độc giả về các vấn đề chính sách tài chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được quy định như sau:

- Câu hỏi có nội dung đầy đủ, rõ ràng: Trả lời trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được câu hỏi;

- Câu hỏi có nội dung chưa rõ: Liên hệ độc giả làm rõ nội dung và trả lời trong 05 ngày nếu nội dung câu hỏi đã rõ ràng; Nếu phải xin ý kiến của đơn vị khác thì thời hạn là 08 ngày; ...

- Câu hỏi phức tạp: Trả lời trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận được. Nếu không thể trả lời được thì phải cập nhật là đang xử lý và ghi rõ thời hạn trả lời để thông báo cho độc giả;

- Câu hỏi không thuộc chức năng quản lý của đơn vị nghiệp vụ: Gửi lại Cục tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) và nêu rõ lý do để chuyển cho đơn vị có thẩm quyền trả lời;…

Cục THTK phải công khai nội dung câu trả lời lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, đồng thời gửi thư điện tử cho độc giả trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được câu trả lời.

 
Nguyễn Hương
Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm