Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng các ngành

Bài viết tổng hợp văn bản mới nhất về hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong các ngành, lĩnh vực.

Các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng các ngành
Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng các ngành (Ảnh minh họa)

STT

Ngành, lĩnh vực

Văn bản

1

Tòa án nhân dân

Thông tư 01/2024/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

2

Ngành Tư pháp

Thông tư 11/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp

3

Lĩnh vực công tác dân tộc

Thông tư 01/2024/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc

4

Lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Thông tư 16/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

5

Ngành Ngân hàng

Thông tư 25/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

6

Ngành Giáo dục

Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục

7

Lĩnh vực tài chính

Thông tư 79/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tài chính

8

Ngành Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

9

Ngành Y tế

Thông tư 25/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế

10

Ngành quân đội

Thông tư 118/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

11

Ngành thanh tra

Thông tư 03/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra
12

Lĩnh vực khoa học công nghệ

Thông tư 22/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
13 Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Ngành Công Thương
Thông tư 22/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
15 Ngành Thông tin và Truyền thông
Thông tư 11/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
16 Ngành Nông nghiệp
Thông tư 10/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Ngành tài nguyên và môi trường
Thông tư 18/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường
18 Ngành Giao thông Vận tải
Thông tư 31/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải
19 Ngành Nội vụ
Thông tư 15/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ
20 Ngành xây dựng
Thông tư 01/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm nếu để thiếu thuốc, vật tư nơi mình quản lý

Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm nếu để thiếu thuốc, vật tư nơi mình quản lý

Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm nếu để thiếu thuốc, vật tư nơi mình quản lý

Đây là một trong những nội dung tại Công văn số 4060/BYT-KH-TC Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.