Tăng giảm font chữ:

Tổng hợp các mức lãi suất ngân hàng từ 17/3/2020

Hôm qua (16/3/2020), Ngân hàng Nhà nước đã công bố giảm lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi… và hàng loạt các lãi suất khác.

Cụ thể các mức lãi suất áp dụng từ 17/3/2020 như sau:

Stt

Tên văn bản

Mức lãi suất

1

Quyết định số 418/QĐ-NHNN

- Lãi suất tái cấp vốn: 5,0%/năm

- Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng: 6,0%/năm

2

Quyết định số 419/QĐ-NHNN

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng: 0,5%/năm

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 - 06 tháng: 4,75%/năm (riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 - 06 tháng là 5,25%/năm)

3

Quyết định số 420/QĐ-NHNN

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam:

- Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,5%/năm

- Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: 6,5%/năm

4

Quyết định số 421/QĐ-NHNN

Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam: 1,0%/năm

- Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ: 0%/năm

- Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam: 0%/năm

- Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ: 0,05%/năm

5

Quyết định số 422/QĐ-NHNN

Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Đối với tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 1,0%/năm

- Đối với tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội: 1,0%/năm

- Đối với tiền gửi của Quỹ tín dụng nhân dân: 1,0%/năm

- Đối với tiền gửi của tổ chức tài chính vi mô: 1,0%/năm

6

Quyết định số 423/QĐ-NHNN

Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước: 1,0%/năm

- Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước: 0,05%/năm

- Đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 1,0%/năm

 Các quyết định này đều có hiệu lực từ ngày 17/3/2020.


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: lãi suất