Tổ chức tài chính vi mô phải đăng ký doanh nghiệp

(LuatVietnam) Đây là yêu cầu tại Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô gồm: Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động; Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định; Có người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, điều kiện; Có Điều lệ phù hợp.

Tổ chức tài chính vi mô phải đăng ký doanh nghiệp
Ngân hàng đã ban hành quy định mới về tổ chức tài chính vi mô


Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tài chính vi mô phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải khai trương hoạt động trong 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép; tổ chức tài chính vi mô chỉ được tiến hành hoạt động từ ngày khai trương hoạt động. Quá 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy phép, tổ chức tài chính vi mô không khai trương hoạt động thì Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép.

Thông tư cũng yêu cầu, tổ chức tài chính vi mô được cấp Giấy phép phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về các điều kiện khai trương hoạt động ít nhất 15 ngày, trước ngày dự kiến khai trương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục