Tổ chức quảng cáo, hội thảo về thuốc BVTV phải xin phép cơ quan chuyên môn

Theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vừa được Bộ NN&PTNT ban hành, tổ chức, cá nhân muốn tổ chức hội thảo, quảng cáo về loại sản phẩm này, ngoài việc xin phép cơ quan quản lý về văn hóa - thông tin còn phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý chuyên ngành.

 

Cụ thể, việc quảng cáo thuốc BVTV phải chấp hành đúng quy định của Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001; Điều 3, khoản 35 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT của Bộ Văn hóa-Thông tin và Bộ NN&PTNT; Điều 10, Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn hóa chất. Việc quảng cáo thuốc BVTV trên các phương tiện thông tin TƯ phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản về nội dung quảng cáo loại thuốc đó do Cục BVTV cấp. Muốn tổ chức hội thảo hoặc quảng cáo ở các phương tiện thông tin đại chúng địa phương thì phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chi cục BVTV tỉnh, thành phố. Trường hợp đã được phép quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở TW, muốn quảng cáo ở địa phương thì phải sao gửi ý kiến chấp thuận của Cục BVTV cho Chi cục BVTV nơi cần quảng cáo.

 

Cũng theo Quyết định này, tổ chức, cá nhân chỉ được tổ chức hội thảo, quảng cáo về các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng; cấm quảng cáo thuốc trong danh mục hạn chế sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép ở nước ta. Tất cả các cuộc hội thảo thương mại về thuốc BVTV bắt buộc phải có chương trình giới thiệu về an toàn trong sử dụng thuốc BVTV với nội dung do Cục BVTV hướng dẫn. 

 

 

. (Luật Việt Nam)

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục