Tổ chức, cá nhân được tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01/9/2009 quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức (không bao gồm cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và cơ sở công nghiệp động viên), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng. Hoạt động công nghiệp quốc phòng theo Quyết định này bao gồm: nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; dịch vụ thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; mua sắm, dự trữ, bảo quản vật tư, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng theo hai phương thức: thực hiện hợp đồng quốc phòng thông qua phương thức đặt hàng, tổ chức, cá nhân được chỉ định để triển khai hoạt động công nghiệp quốc phòng có yêu cầu đặc biệt về sản phẩm, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật hoặc thực hiện hợp đồng quốc phòng thông qua phương thức đấu thầu. Tổ chức và cá nhân được tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; không xâm phạm đến chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của công dân Việt Nam; cam kết chấp hành các điều khoản bắt buộc được quy định cụ thể tại hợp đồng về công nghiệp quốc phòng và những điều kiện khác tuỳ theo lĩnh vực tham gia hoạt động cụ thể.

Khi tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, tổ chức, cá nhân sẽ được hỗ trợ về đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ và cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với công nghiệp quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2009.

 

  • LuậtViệtnam
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục