Tính lại lương, phụ cấp ở DNNN theo lương cơ bản 1,05 triệu đồng

(LuatVietnam) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.  
Kể từ ngày 01/05/2012, căn cứ vào mức lương tối thiểu chung 1,05 triệu đồng/tháng và hệ số lương trong thang lương, bảng lương, các doanh nghiệp Nhà nước tính lại mức lương, phụ cấp lương làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.  

Việc tính mức lương trong các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương được thực hiện như sau: lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu chung.  

Công ty cũng áp dụng mức lương tối thiểu chung để tính trợ cấp (trợ cấp mất việc làm và trợ cấp, hỗ trợ thêm) đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010.  

Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho 01 ngưới lao động không vượt quá 680.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2012 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011. 
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục