Tín phiếu kho bạc có kỳ hạn tối đa 52 tuần

(LuatVietnam) Ngày 28/06/2012, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần hoặc tối đa là 52 tuần, với mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng và được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Tín phiếu kho bạc được phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất hoặc đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.
Kết quả đấu thầu tín phiếu được xác định theo phương thức đấu thầu đơn giá hoặc đấu thầu đa giá. Kho bạc Nhà nước sẽ thông báo cụ thể về hình thức đấu thầu, phương thức xác định kết quả đấu thầu trước khi tổ chức đấu thầu.
Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức có liên quan tổ chức công tác hạch toán nguồn thu từ phát hành tín phiếu, thanh toán tín phiếu quy định hiện hành của pháp luật.
Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2004/TT-BTC ngày 18/03/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/08/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục