Tăng giảm font chữ:

Từ 2021, đại biểu Quốc hội phải đáp ứng thêm điều kiện mới

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14.

Luật sửa đổi năm 2020 bổ sung thêm một tiêu chuẩn nữa của đại biểu Quốc hội so với Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 là có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Theo đó, từ 01/01/2021, khi Luật sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực thì đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (quy định mới được bổ sung);

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền…

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và được nhân dân tín nhiệm;

- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội
Bổ sung thêm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội từ 01/01/2021​ (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, một nội dung mới đáng chú ý được sửa đổi tại Luật sửa đổi 2020 là tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Trước đây, số lượng này là 35% thì sắp tới đây, từ 01/01/2021, số lượng này được tăng lên 40% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV