Tiêu chí xác định xã hoàn thành Chương trình 135

Theo Quyết định 03/2019/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/01/2019, xã hoàn thành Chương trình 135 là xã đạt được một trong hai tiêu chí sau:

- Được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc được nâng lên phường, thị trấn;

- Đạt 4 điều kiện sau:

+ Có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 dưới 35%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%.

Riêng các xã biên giới, xã an toàn khu không thuộc khu vực III, xã thuộc các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long: Có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn dưới 25%, trong đó hộ nghèo dưới 15 %.


Tiêu chí xác định xã hoàn thành Chương trình 135 (Ảnh minh họa)

+ Đường giao thông đạt tiêu chuẩn 2 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới: Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa…

+ Trường học đạt tiêu chí 5, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới: Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia ≥80%;

+ Đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- Đạt tối thiểu 2 trong 6 điều kiện sau:

+ Hệ thống thuỷ lợi đạt tiêu chí 3, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới;

+ Điện đạt tiêu chí 4;

+ Cơ sở vật chất văn hóa đạt tiêu chí 6.1, 6.3;

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch đạt tiêu chí 17.1…

Hậu Nguyễn

Loading...
Quang cao