Tăng giảm font chữ:

Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức từ 15/11

Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5 Nghị định này nêu rõ, vị trí việc làm của viên chức được phân loại theo 02 tiêu chí:

- Phân loại theo khối lượng công việc: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm (như quy định hiện nay);

 - Phân loại theo tính chất, nội dung công việc: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung như hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ… (quy định mới được bổ sung).

​Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức
Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức từ 15/11​ (Ảnh minh họa)

Có thể thấy, so với quy định hiện nay tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012, Chính phủ đã bổ sung thêm 01 tiêu chí để phân loại vị trí việc làm của viên chức là theo tính chất, nội dung công việc và gộp chung các tiêu chí hiện nay thành một loại là tiêu chí khối lượng công việc.

Đồng thời, căn cứ xác định vị trí việc làm cũng được Chính phủ rút gọn lại từ 05 căn cứ còn 02 căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 106, cụ thể:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: viên chức