Tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Đó là nội dung yêu cầu trong Công văn 1321/LĐTBXH về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính ban hành ngày 08/04/2019.

đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
Tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (Ảnh minh họa)

Yêu cầu về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đã được nêu rõ trong Công văn 320/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/03/2019.

Cụ thể,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan cần:

- Quán triệt và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Chỉ thị số 20/CT-TTg, Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm, đơn giản hóa theo từng ngành, lĩnh vực quản lý để công bố, công khai theo quy định.

Công văn 1321/LĐTBXH được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 08/04/2019.

Ngọc Thúy

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục