Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành vì Covid-19

Ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành tại Quyết định số 1728/QĐ-NHNN và Quyết định 1729/QĐ-NHNN và Quyết định 1730/QĐ-NHNN.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành vì Covid-19 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại các Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 như sau:

Tại Quyết định 1728/QĐ-NHNN

- Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm;

- Giảm lãi suất tái chiết khấu từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm;

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ với các ngân hàng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Tại Quyết định 1729/QĐ-NHNN

- Lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4,0%/năm; nếu áp dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô thì giảm từ 4,75%/năm xuống 4,5%/năm;

- Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Tại Quyết định 1730/QĐ-NHNN

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực kinh tế giảm từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm;

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục