Tăng giảm cỡ chữ:

Thêm 5 văn bản liên quan đến tiền lương bị bãi bỏ

Quyết định 01/2020/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/01/2020 đã bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực như lương, thưởng, phụ cấp, thuế, phí, hải quan…


Tiếp tục bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến tiền lương
Tiếp tục bãi bỏ nhiều văn bản liên quan đến tiền lương (Ảnh minh họa)


Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ nội dung các văn bản liên quan đến tiền lương như sau:

- Quyết định 198/1999/QĐ-TTg về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định 234/2005/QĐ-TTg quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước;

- Quyết định 72/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước;

- Quyết định 42/2011/QĐ-TTg bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục;

- Quyết định 43/2012/QĐ-TTg sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 234/2005/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty Nhà nước.

Bên cạnh tiền lương, Quyết định 01 cũng bãi bỏ nhiều chính sách thuế khác như:

- Quyết định 75/1998/QĐ-TTg về mã số đối tượng nộp thuế;

- Quyết định 143/1998/QĐ-TTg sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch;

- Quyết định 172/2001/QĐ-TTg xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/01/2020.


Thùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây