Tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi

(LuatVietnam) Ngày 11/05/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Trong đó, đáng chú ý là các sửa đổi, bổ sung về phổ cập giáo dục, cụ thể, Chính phủ chủ trương tiến hành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi song song với việc phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bảo đảm để mọi trẻ em 6 tuổi đều được vào học lớp 01, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; củng cố, duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và chống mù chữ.
 
Bên cạnh đó, hàng năm, cơ sở giáo dục và đơn vị hành chính đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở phải tiến hành tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục, báo cáo bằng văn bản với cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn.
 
Nghị định còn bổ sung quy định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập khi có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; có đội ngũ kiểm định chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng bảo đảm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Để được phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp; cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục…  
 
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục