Thúc đẩy hỗ trợ trực tiếp các mặt hàng và hợp đồng xuất khẩu lớn

(LuatVietnam) Đó là một trong những nội dung nêu tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 10/7/2009 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6/2009. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, chính sách đã đề ra nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc quyết liệt nhằm thực hiện tốt các giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Chính phủ giao Bộ Công thương tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư và sản xuất, kinh doanh; phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ trực tiếp các mặt hàng và hợp đồng xuất khẩu lớn, quan tâm đến các thị trường lớn, truyền thống, khai thác mở rộng các thị trường xuất khẩu mới có tiềm năng; có chương trình xúc tiến thương mại và đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, trong đó chú trọng thị trường nông thôn.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị để ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2009 và 01/8/2009; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc nhằm thực hiện việc triển khai các gói kích thích kinh tế, bảo đảm sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế và khẩn trương hoàn thành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7/2009.

 

 

 

  • LuậtViệtnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục