Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định 856/QĐ-TTg Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021 - 2023 và kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.

Về vay, trả nợ của Chính phủ trong giai đoạn 2021 - 2023, tổng mức vay của Chính phủ là khoảng 1.738.400 tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1.604.000 tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 134.400 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ động kỳ hạn phát hành, gắn công tác phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.

Về bảo lãnh Chính phủ, đối với 02 ngân hàng chính sách, Thủ tướng yêu cầu khống chế mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm.

Thủ tướng yêu cầu hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước cũng như vay nước ngoài; hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hàng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của năm trước.

Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương: Khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo đó bội chi ngân sách địa phương khoảng 0,2% GDP hằng năm. Nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 18.400 tỷ đồng.

Về hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả: Kiểm soát tốc tăng dư nợ ngắn hạn tối đa 18 - 20%/năm; hạn mức vay ròng trung, dài hạn hàng năm tối đa khoảng 6.350 - 7.000 triệu USD, bảo đảm chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép.

ke hoach vay tra no cong
Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay trả nợ công (Ảnh minh họa)

Đối với kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021, vay của Chính phủ là 624.221 tỷ đồng, bao gồm: Vay trong nước 527.357 tỷ đồng và vay nước ngoài 96.864 tỷ đồng.

Trong đó, vay cho cân đối ngân sách trung ương 579.772 tỷ đồng (vay để bù đắp bội chi 318.870 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 260.902 tỷ đồng) và vay về cho vay lại 44.449 tỷ đồng.

Trả nợ của Chính phủ năm nay là 394.506 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ 366.224 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại là 28.282 tỷ đồng...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục